Představení firmy

Naše firma REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. byla založena v roce 1998 jako podnik zaměřený především na podnikání v oblasti nakládání s odpady a na rekultivační práce. Počátek dynamického rozvoje firmy se datuje od roku 2002, kdy došlo ke změně vlastnických vztahů a jediným majitelem firmy se stal Ing. Radko Vrbík. Od té doby byly výrazně rozšířeny aktivity firmy a rozsah poskytovaných služeb.

Za zajišťování vysoké kvality prováděných prací, zabezpečování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při prováděných činnostech a vytváření maximálních podmínek pro enviromentální systém řízení podniku byly postupně získány certifikáty ISO 9001: 2001, 14001 : 2005 a 18001: 1999.

Klíčové posty v podniku byly obsazeny zkušenými, odborně vysoce fundovanými pracovníky. Postupně došlo k razantní modernizaci a rozšíření technického vybavení firmy.

V současné době tak firma disponuje 107 kmenovými zaměstnanci, stabilní sítí kvalitních specializovaných subdodavatelů, rozsáhlým strojním a automobilovým parkem na nejvyšší úrovni.

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. dnes poskytují kvalitní služby po celém území republiky a to především v oblastech:

  • zemních prací, rekultivací a sanace území
  • likvidací ekologických škod a rekultivací skládek
  • výstavby kanalizací, vodovodů a ČOV
  • výstavby a rekonstrukcí komunikací
  • vodních staveb a úprav vodních toků
  • demoličních a bouracích prací
  • realizací a rekonstrukcí staveb

V průběhu působnosti firmy byla realizována řada stavebních děl k plné spokojenosti tuzemských i zahraničních investorů, soukromých, státních i rozpočtových organizací.